Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma

IDIOMES

ANGLÈS, ALEMANY, FRANCÈS I ESPANYOL

S'ofereixen quatre nivells de cursos d'idiomes i un curs de conversa:

 • NIVELL A1.1: Curs pràctic d'introducció a la llengua adreçat a persones sense coneixements o amb coneixements escassos d'anglès, alemany o espanyol, alfabetitzades en la seva llengua.
 • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d'anglès, alemany o espanyol que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d'informació sobre temes quotidians.
 • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
 • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).
 • CONVERSA A2+: Curs adreçat a persones amb coneixements de llengua mitjans que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.


 • 3
 • 3
 • Durada aproximada:
 • Preu:
 • Perìode d'inscripció:
 • del 3 al 3
 • Grups disponibles:
 • Codi Centre inici Fi Horari
 • Proves de selecció:
 • Dia: 3 a 3
 • Lloc: 3
 • 3
 • 3 3
 • Telèfon: 3 Fax:3
 • E-mail: 3
 • Web: 3