Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma

Presentació

Calendari de convocatòries de cursos 2019/2020

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ DURADA APROXIMADA
Fase CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS
1a De l'1 al 10 de setembre de 2021 Del 13 al 29 setembre de 2021 Del 27 de setembre de 2021 al 21 de gener de 2022 Del 13 d'octubre fins a l'11 de febrer de 2022
2n Del 10 al 21 de gener de 2022 Del 14 de febrer al 27 de maig de 2022 Del 17 de febrer fins al 4 de juny de 2022
3a ESTIU A partir de maig de 2022 De l1 al 17 de juny de 2022 juliol o agost 2022

L'Ajuntament de Palma, posa a l'abast del ciutadans de Palma, una oferta de cursos per a persones adultes, per donar resposta a les mancances que pugui haver-hi, en quant a la formació dels ciutadans, tot dins un projecte formatiu integral, que és el Programa, Palma Ciutat Educativa. Per tal d'oferir una educació que s'adeqüí a les característiques de la societat actual cada vegada més competitiva, dinàmica i canviant, que exigeix un continu cicle d'aprenentatge i adaptació a les noves situacions.

L'objectiu general és potenciar l'adquisició de coneixements i habilitats, desenvolupar la capacitat de comunicació i de crítica, que faciliti la presa de decisions i autonomia personal dins el context de la nostra Comunitat, així com potenciar l'ús del català com a instrument de feina i de relació amb els altres. Posar a l'abast del ciutadà els recursos educatius, formatius i culturals que ofereix la ciutat.

Es donarà suport amb una formació, adreçada a la inserció laboral, social i/o cultural de persones que es troben en situació difícil per poder accedir a altres cursos de formació o altres activitats, atès el seu dèficit cultural, social, formatiu o personal, sensibilitzant-les a una major participació, integració i relació ciutadana.

Idioma: