Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma

IDIOMES

ANGLÈS, ALEMANY, FRANCÈS I ESPANYOL

S'ofereixen quatre nivells de cursos d'idiomes i un curs de conversa:

 • NIVELL A1.1: Curs pràctic d'introducció a la llengua adreçat a persones sense coneixements o amb coneixements escassos d'anglès, alemany o espanyol, alfabetitzades en la seva llengua.
 • NIVELL A1.2: Curs adreçat a persones amb coneixements elementals d'anglès, alemany o espanyol que volen aprendre a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi d'informació sobre temes quotidians.
 • NIVELL A2.1: Curs adreçat a persones amb coneixements bàsics de comprensió oral i escrita, que aspiren a fer front a situacions lingüístiques quotidianes.
 • NIVELL A2.2: Adreçat a persones que vulguin consolidar les destreses del nivell bàsic per tal de comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes de necessitat inmediata (informacions personals, familiars i laborals bàsiques).
 • CONVERSA A2+: Curs adreçat a persones amb coneixements de llengua mitjans que volen adquirir fluïdesa en conversa i expressió oral.


 • ESPANYOL NIVELL A1.1 - PRESENCIAL
 • PROVA DE NIVELL OBLIGATÒRIA. No és un examen, és una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell. Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú. Molt important: no contesti a l’atzar. https://forms.gle/47wUzGgUWe8mX2iM6
 • ESPANYOL NIVELL A1.2 - PRESENCIAL / EN LÍNIA
 • PROVA DE NIVELL OBLIGATÒRIA. No és un examen, és una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell. Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú. Molt important: no contesti a l’atzar. https://forms.gle/47wUzGgUWe8mX2iM6
 • ANGLÈS NIVELL A1.1 - PRESENCIAL / EN LÍNIA
 • PROVA DE NIVELL OBLIGATÒRIA. No és un examen, és una prova orientativa, per a realitzar el curs més adient al seu nivell. Es pot realitzar una única vegada, sempre abans de fer la inscripció, per tant, recomanem que es prengui el temps que consideri oportú. Molt important: no contesti a l’atzar. https://forms.gle/vy6mo7VTMxx6182UA