Servei Municipal d'Formació d'Adults Ajuntament de Palma

Presentació

Calendari de convocatòries de cursos 2018/2019

PERÍODE D'INSCRIPCIONS DURADA APROXIMADA
Fase CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS CURSOS CATALÀ RESTA DE CURSOS
1a Del 3 al 14 de
setembre de 2018
Del 3 al 21
setembre de 2018
De l’1 d’octubre de 2018
al 25 de gener de 2019
Del 8 d’octubre de 2018
fins al 8 febrer de 2019
2n Del 9 al 22 de gener de 2019 Del 4 de febrer al
20 de maig de 2019
Del 11 de febrer de 2018
fins al 22 de juny de 2019
3a ESTIU A partir de juny de 2019 Del 3 al 14 de juny de 2019 Juliol o agost 2019

L'Ajuntament de Palma, posa a l'abast del ciutadans de Palma, una oferta de cursos per a persones adultes, per donar resposta a les mancances que pugui haver-hi, en quant a la formació dels ciutadans, tot dins un projecte formatiu integral, que és el Programa, Palma Ciutat Educativa. Per tal d'oferir una educació que s'adeqüí a les característiques de la societat actual cada vegada més competitiva, dinàmica i canviant, que exigeix un continu cicle d'aprenentatge i adaptació a les noves situacions.

L'objectiu general és potenciar l'adquisició de coneixements i habilitats, desenvolupar la capacitat de comunicació i de crítica, que faciliti la presa de decisions i autonomia personal dins el context de la nostra Comunitat, així com potenciar l'ús del català com a instrument de feina i de relació amb els altres. Posar a l'abast del ciutadà els recursos educatius, formatius i culturals que ofereix la ciutat.

Es donarà suport amb una formació, adreçada a la inserció laboral, social i/o cultural de persones que es troben en situació difícil per poder accedir a altres cursos de formació o altres activitats, atès el seu dèficit cultural, social, formatiu o personal, sensibilitzant-les a una major participació, integració i relació ciutadana.