Tancar
Regidoria d'Educació
Plaça Nova de la Ferreria, 2 - 07002 - Palma
tels. 971 449 447/8 - 971 449 4406
FAX: 971 449 429

Veure la Regidoria d'educació a un mapa més gran
Tancar
Suggeriments i reclamacions
Nom:
Email:
Escriu la teva suggerència
Identificació centres

Programa d'Activitats Educatives 2021-2022

Nivell educatiu:  Nom activitat: Bloc temàtic: 
Tria per tipus d'activitat:     Totes Gratuïtes De pagament
Tria per disponibilitat:     Totes Per a pobles

2.03 / SERVEIS / 2 SERVEIS

SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS

STARS
(0 valoracions)
 • Breu descripció de l'activitat

  Atès que la formació és un procés inacabat per a tota persona, ha de ser atesa i programada adequadament pels poders públics en el marc dels principis establerts pels articles 9.2,37.1 i 2 i 44.1 de la Constitució. La formació d'adults, part fonamental d'aquest procés, ha de ser considerada com el conjunt d'activitats de tota mena (educatives, culturals, cíviques, socials i formatives) que tendeixen a perfeccionar les habilitats de la persona, a millorar-ne coneixements i les capacitats professionals, a profundir en les seves possibilitats de relació i comprendre l'entorn que l'envolta.
  Definim l'educació d'adults en els mateixos termes acceptats internacionalment per la UNESCO (Nairobi, 1967) i la IV Conferència Internacional sobre l'Educació d'Adults (Paris, 1985), així com pel Consell d'Europa (Estrasburg, 1980)."L'expressió educació d'adults designa la totalitat dels processos organitzats de formació, sigui quin sigui el contingut, el nivell i el mètode, siguin formals o no formals, tant si perllonguen o substitueixen l'educació l'educació inicial, duita a terme a les escoles i universitats, i en forma d'aprenentatge professional, gràcies als quals les persones considerades com adults per la societat a la qual pertanyen desenvolupen les seves competències tècniques o professionals, o bé les reorienten, i fan evolucionar llurs actituds o comportaments en la doble perspectiva d'un enriquiment integral de la persona i una participació en el desenvolupament social, econòmic i cultural equilibrat i independent. "L'educació d'adults no pot ser considerada intrínsecament, sinó com un subconjunt integrat en un projecte global d'educació.

   

  Objectiu general

  L'objectiu general del Servei és potenciar l'adquisició de coneixements d'habilitats, desenvolupant la capacitat de comunicació i de crítica, que faciliti la presa de decisions i l'autonomia personal plena dins el context de la nostra comunitat.

   

 • Nivells educatius als quals s'adreça

  El Servei va dirigit als ciutadans de Palma, preferentment als que pertanyen a grups o sectors socials amb mancances i necessitats de formació bàsica o amb dificultats per a la inserció laboral. Es donarà suport a la formació bàsica i a la qualificació/reciclatge professional a totes aquelles persones que es troben en situació difícil per poder accedir a altres cursos de formació o altres activitats, atès el seu dèficit cultural, social, formatiu o personal.

 • Observacions / Condicions

   Informació General
  Aquesta informació afecta a tots els usuaris i les usuàries del Servei Municipal d'Educació de Persones Adultes de Palma, independentment del curs o cursos que vulguin realitzar:
  -Edat mínima: 18 anys (complits abans del 31 de desembre). També s'hi poden matricular als cursos joves de més de 16 anys que hagin finalitzat l'educació obligatòria, amb situacions personals extraordinàries, o amb un contracte de formació o aprenentatge.
  - Es pot fer la matrícula com a màxim a tres cursos que es considerin pertinents.
  - Els criteris d'admissió als cursos seran: situació laboral, nivell d'estudis, edat i ordre d'inscripció. Tindran prioritat els casos derivats d'atenció primària i secundària de centres de serveis socials.
  - Tots els cursos tindran un nombre mínim i màxim de places. Els cursos que no tinguin el nombre mínim de matriculats exigits s'anul·laran.

   

  Oferta de cursos
  - Ensenyaments inicials i consolidació de coneixements (alfabetització-neolectors)
  - Proves d'accés a cicles Formatius de Grau Mitjà
  - Accés a cicles formatius de Grau Superior
  - Accés a la universitat per a majors de 25 anys
  - Iniciació a la informàtica
  - Internet per a tothom
  - Ofimàticabàsica
  - Alfabetització digital
  - Autoformació a la Web
  - Català per a persones no catalanoparlants
  - Català per a persones catalanoparlants
  - Espanyol per estrangers
  - Altres idiomes: Anglès i alemany
  Preinscripció per Fax
  - Cal telefonar al 971 242 642 - 971 244 976 i sol·licitar el full de preinscripció.
  - Cal emplenar el full de preinscripció i enviar-lo al fax: 971 249 670
  Preinscripció per Internet
  - S'ha d'accedir a l'adreça: www.palmaeduca.cat/smea/ i s'ha de seguir les instruccions
  Posteriorment cal realitzar una prova de col·locació o acreditar nivell de coneixements el dia indicat a aquest efecte. 

  Procediment d'Inscripció
  - Proporcionar les dades per omplir el full d'inscripció.
  - L'alumnat que hagi finalitzat cursos o mòduls anteriors tindrà prioritat a l'hora de fer el segon curs/mòdul.
  - Cal realitzar una prova de selecció o acreditar nivell de coneixements.
  - Fotocòpia de la targeta d'atur per acreditar la situació d'atur ja que és el primer criteri pel qual una persona té preferència per accedir a un curs o no.

   

  Preu
  - S'ha d'abonar una quota en concepte de matrícula.
  - Les despeses de material dels cursos van a càrrec de l'alumnat.

   

  LListat d'admesos
  Una vegada finalitzat el període d'inscripció, es publicaran les llistes d'admesos als diferents centres d'inscripció o a la web: www.palmaeduca.cat/smea/
  Les persones que figurin en llista d'espera o no tinguin curs assignat disposaran d'informació de qualsevol canvi, o oferta d'altres cursos.

   

  Horari dels cursos
  Els cursos es desenvolupen en distintes franges horàries, matí, horabaixa i vespr, segons les característiques pròpies del curs.

   

  LLoc de realització dels cursos
  - Es realitzaran cursos de diferents nivells a les diverses barriades de Palma, principalment a centres municipals (escoles públiques, centres culturals i biblioteques).
  - Hi haurà una oferta concreta d'aules i d'horaris als llocs d'inscripció, que es podrà modificar d'acord amb la demanda.

   

  Titulacions i certificacions
  Un cop finalitzat el curs, l'Ajuntament de Palma expedirà un diploma a les persones que superin els continguts del curs. Per als altres cursos, s'expedirà un certificat d'assistència a les persones que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes.

  LLOCS I HORARI D'INSCRIPCIÓ

  CEPA Son Malferit (Ajuntament de Palma)
  C/ de Gregorio Marañón, s/n. Palma
  Tel. 971 242 642 // Fax: 971 249 670
  infoeduca@palma.es
  www.palmaeduca.cat/smea/
  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

  Edifici Camp Redó

  C/ Felip II, 17, 2n pis - 07010

  TEL. 971 242 642 Fax: 971 211 471

  orientacio@palma.es

  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h

  Ajuntament de Palma.
  Plaça Nova de la Ferreria,2 bxs -07002
  Tel. 971 449 428 Fax: 971 449 429
  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h

  Estudi 6
  C/ de Guillem Massot, 54. Palma
  Tel. 971 498 181
  Horari: De dilluns a divendres de 16 a 19 h