Tancar
Regidoria d'Educació
Plaça Nova de la Ferreria, 2 - 07002 - Palma
tels. 971 449 447/8 - 971 449 4406
FAX: 971 449 429

Veure la Regidoria d'educació a un mapa més gran
Tancar
Suggeriments i reclamacions
Nom:
Email:
Escriu la teva suggerència
Identificació centres

Programa d'Activitats Educatives 2022-2023

Nivell educatiu:  Nom activitat: Bloc temàtic: 
Tria per tipus d'activitat:     Totes Gratuïtes De pagament
Tria per disponibilitat:     Totes Per a pobles

L.01.01 / SUBVENCIONS / L.01 Subvencions Activitats Educatives

Subvencions activitats educatives curs 2022-2023

STARS
(0 valoracions)
 • Breu descripció de l'activitat

   L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions per a dur a terme activitats educatives, durant el
  curs escolar 2022/2023, a iniciativa dels centres educatius, les associacions de famílies (AFA-AMIPA), les
  associacions d’alumnes i les federacions i/o confederacions d’associacions de famílies que tinguin en les
  seves activitats els següents objectius:

  1. Fomentar la relació amb el barri i ciutat, i el coneixement de la nostra cultura.
  2. Fomentar la formació de les associacions de les associacions de famílies AFA- AMIPA.
  3. Afavorir l’educació en valors, la convivència escolar, la tolerància i el respecte a la diversitat.
  4. Fomentar els hàbits de vida saludable, consum responsable i prevenció de riscs en matèria de
  consum de substàncies que generin addicció.
  5. Fomentar la implicació i participació de tots els agents educatius (famílies, alumnat, professorat,
  entitats, institucions...).
  6. Compensar les desigualtats socioeconòmiques de la població escolar.
  7. Conciliar la vida laboral, familiar i personal.
  8. Realitzar activitats conjuntament amb altres centres educatius. 

  9. Organitzar activitats conjuntament entre l’AFA-APIMA, federacions de famílies, el claustre de
  professors i/o amb altres entitats del barri.
  10. Combatre els estereotips sexistes i els rols tradicionals de gènere.

 • Nivells educatius als quals s'adreça

  Poden ser beneficiàries de les subvencions els centres educatius, les associacions d’alumnes i les associacions de famílies (AFA-AMIPA) de Palma, les federacions-confederacions d’associacions de famílies
  AFA AMIPA, altres entitats i associacions de Palma que compleixin els requisits i les obligacions previstes a la Llei 38/2003 i a l’art. 8 i següents de l’Ordenança general de subvencions i que realitzin l’activitat o l’objecte de caràcter educatiu que fonamenti l’atorgament de la subvenció d’acord amb el que preveu aquesta convocatòria.

  En concret han de complir el següents requisits:
  · Estar legalment constituïdes
  · Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar
  · No tenir finalitat de lucre
  · Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els centres educatius autoritzats per la Conselleria d’Educació del Govern Balear.
  · No trobar-se en cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador per aquest motiu.

 • Termini de presentació de sol·licituds

  El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 14 d'octubre 2022

 • Observacions / Condicions

  Les bases i la instància d'acord amb el mateix model de subvenció les podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina.

  RECORDAU QUE EN EL CAS D'ELABORAR MATERIAL DIDÀCTIC, CARTELLS, DÍPTICS, ETC., HE D'ACOMANYAR-NE UNA MOSTRA QUAN JUSTIFIQUEU LA SUBVENCIÓ. S'HA D'INCLOURE EL LOGO DE L'AJUNTAMENT ALS ELEMENTS PUBLICITARIS, COMUNICATS, MATERIAL DIDÀCTIC, CARTELLS, DÍPTICS... DE FORMA QUE ES CONSTATI EL SUPORT A L'ACTIVITAT PER PART DE L'AJUNTAMENT.

  Per descarregar el LOGO fes click amb el botó dret del ratolí damunt la següent imatge:

   

   

   

  En qualsevol cas la JUSTIFICACIÓ de la subvenció s'hauria de presentar fins al 15 DE JULIOL DE 2023

 • Documentació/Material didàctic/Impresos

  Pla Estratègic de Subvencions 19_22
  - Adreçat a: professors, alumnes, general

  Convocatòria Subvencions 2022-23
  - Adreçat a: professors, alumnes, general

  Impresos Justificació Palma Educa 22_23
  - Adreçat a: professors, alumnes, general

  Propostes provisionals de resolució final
  - Adreçat a: professors, alumnes, general

  Proposta definitiva subv 2022/23
  - Adreçat a: professors, alumnes, general