Tancar
Regidoria d'Educació
Plaça Nova de la Ferreria, 2 - 07002 - Palma
tels. 971 449 447/8 - 971 449 4406
FAX: 971 449 429

Veure la Regidoria d'educació a un mapa més gran
Tancar
Suggeriments i reclamacions
Nom:
Email:
Escriu la teva suggerència
Identificació centres

Programa d'Activitats Educatives 2021-2022

Nivell educatiu:  Nom activitat: Bloc temàtic: 
Tria per tipus d'activitat:     Totes Gratuïtes De pagament
Tria per disponibilitat:     Totes Per a pobles

4.01.00 / ALTRES SERVEIS / 4.01 Impresos

Infrastructura i manteniment de centres escolars públics - Comunicació d'averies

STARS
(0 valoracions)
 • Breu descripció de l'activitat

  Per tal de facilitar la gestió dels treballs de manteniment i neteja dels centres escolars, es donen a continuació una sèrie d’instruccions que han de seguir els directors dels centres per aconseguir més control de les reparacions realitzades. Això serà beneficiós per al centre i alhora representarà un estalvi en els costs totals de manteniment.
  Insistim especialment en la necessitat d'ajustar-vos tant com sigui possible a aquestes normes per no col·lapsar el servei.
  Comunicació d'urgencies al servei de manteniment

  L'Ajuntament atén totes les urgències que es produeixen als centres durant els períodes entre revisions i determina amb aquest terme, bàsicament:
  1.Tot el que suposi un perill imminent o un risc per a la salut: vidre romput, porta que penja, puntes o ferros, reixes, etc.
  El centre ha d'adoptar les mesures preventives pertinents mentre se soluciona el problema.
  2. Tot el que suposi un obstacle per el bon funcionament del centre: goteres,fusibles, embossos al sanejament.
  3.Tot el que suposi un risc per a la seguretat del centre: canvi de panys, blindatge de portes, reparació de tancaments, vidres romputs, etc.
  Insistim en la necessitat de valorar realment les urgències.
  Comunicació d'averies
  Per no crear un nombre excessiu d'ordres de treball, tots els petits desperfectes que no hagin de menester una atenció inmediata no s'han de comunicar per separat sinó que l'avís s'ha de fer quan el nombre de desperfectes faci que el desplaçament de l'operari sigui realment profitós. També heu de tenir en compte les revisions periòdiques que es fan per oficis i aprofitar el dia previst de la revisió per avisar amb antelació suficient d'aquests desperfectes per poder dur-los a terme el mateix dia de la revisió.
  Procediment per fer les comunicacions
  Per comunicar les urgències, avaries i control de revisions pot cridar per telèfon al 971 971 764 800 (ext. 5155-5156-5157), però sense oblidar que, per facilitar el bon funcionament del servei, és imprescindible que tots els comunicats es formalitzin per escrit i s'adrecin per correu ordinari a avaries@palma.cat o a la següent adreça:
  Ediici Municipal de Son Pacs, (Ctra. de Sóller, s/n) 07010 Palma.
  Seguretat
  Els directors dels centres hauran de tenir un esment especial amb el següent:
  - Connexió d'alarmes durant les hores en què el centre esigui tancat.
  - Les persianes han de quedar tancades en abandonar l'edifici, sobretot els caps de setmana.
  - S'han de desconnectar, tant com sigui possible, les instal·lacions d'aigua, de gas i de calefacció quan estigui fora d'ús (períodes de vacances, etc...). En el cas de la instal·lació elèctrica, s'ha de procurar que no quedin sense servei les alarmes, les geleres, etc.
  Trasllat de mobles
  Com a norma general, l’Ajuntament NO REALITZARÀ trasllat de mobles (pupitres, cadires, etc.) des del magatzem de la Conselleria d’Educació o entre col·legis. Aquests trasllats s’han de sol·licitar directament a la Conselleria d’Educació.
  Nota important
  A instàncies del Laboratori Municipal i per garantir la potabilitat de l’aigua als col·legis públics, ÉS NECESSARI QUE EN COMENÇAR EL CURS S’OBRIN ELS GRIFONS DELS LAVABOS durant trenta minuts aproximadament, perquè es renovi l’aigua de les canonades i s’eliminin els residus que puguin contenir.
  El Servei de Manteniment està clorant els dipòsits de TOTS els col·legis públics.